15 products
Hai
$ 67.34
Nokian Jalkineet Hai
Hai Rain Cape
-32%
Outdoor days
$ 38.94
$ 57.57
Nokian Jalkineet Hai Rain Cape
Koli
$ 116.12
Nokian Jalkineet Koli
Felt liners for Nokian Kaira
$ 28.30
Nokian Jalkineet Felt liners for Nokian Kaira
Hai Low
-13%
Outdoor days
$ 58.46
$ 67.34
Nokian Jalkineet Hai Low
Hai Winter
Outdoor price
$ 47.82
Nokian Jalkineet Hai Winter
Kaira
$ 116.12
Nokian Jalkineet Kaira
Naali
$ 164.91
Nokian Jalkineet Naali
Kevo Outlast High
$ 184.43
Nokian Jalkineet Kevo Outlast High
Metso
$ 57.57
Nokian Jalkineet Metso
Meri
$ 47.82
Nokian Jalkineet Meri
Spare felt liners for Naali boots
$ 48.69
Nokian Jalkineet Spare felt liners for Naali boots
Rubber care
$ 5.37
Nokian Jalkineet Rubber care
Hai Umbrella XL
$ 38.05
Nokian Jalkineet Hai Umbrella XL
Pallas
$ 96.61
Nokian Jalkineet Pallas